Историје
Законици
Светородна лоза Петровић Његош
Књижевност
Просвјета
Факсимили старих књига
Бока Которска
Историјска читанка
Родољубље
Студије и чланци
Видео и аудио
Верзија сајта на енглеском језику
Чланци на француском
Ново на сајту
Препоручене везе
Ко препоручује или цитира Njegos.org
Српска ћирилица на Интернету
Српски форум Црне Горе
Хуманитарни кутак
Владика Раде
1830-1851

Петар II Петровић Његош је отац модерног српског националног осјећања, највећи Србин међу Србима. Сва његова дјела су надахнута српским родољубљем, а Горски вијенац је, без сумње, најсрпскије дјело икада написано.

Српство у пјесничком дјелу Петра Другог Петровића Његоша

Горски вијенац (ћирилица)
Горски вијенац (латиница)
Горски вијенац (енглески)
Дјела

Његошеву црквицу и гроб, симбол Српства Црне Горе, срушили су комунисти 1974. године


Књаз Данило