Историје
Законици
Светородна лоза Петровић Његош
Књижевност
Просвјета
Факсимили старих књига
Бока Которска
Историјска читанка
Родољубље
Студије и чланци
Видео и аудио
Верзија сајта на енглеском језику
Чланци на француском
Ново на сајту
Препоручене везе
Ко препоручује или цитира Njegos.org
Српска ћирилица на Интернету
Српски форум Црне Горе
Хуманитарни кутак
Светородна лоза
Петровић Његош

Дио писама, говора и књижевних радова свих Петровића, који владаху Црном Гором од 1697 до 1918, у којима је ријеч о њиховим српским родољубивим осјећањима. Владари из куће Петровића вазда су били свјетилник Српства и вазда су радили на уједињењу српског народа.

Владика Данило
Владика Сава
Владика Василије
Владика Петар
Владика Раде
Књаз Данило
Краљ Никола