Историје
Законици
Светородна лоза Петровић Његош
Књижевност
Просвјета
Факсимили старих књига
Бока Которска
Историјска читанка
Родољубље
Студије и чланци
Видео и аудио
Верзија сајта на енглеском језику
Чланци на француском
Ново на сајту
Препоручене везе
Ко препоручује или цитира Njegos.org
Српска ћирилица на Интернету
Српски форум Црне Горе
Хуманитарни кутак

ПИШИМО ЋИРИЛИЦОМ И НА ИНТЕРНЕТУ

Петар Ђорђић, у предговору капиталнога дјела Историја српске ћирилице, наводи:

"Ћирилица у нас Срба или српска ћирилица кроз векове је била и остала до дана данашњега национално писмо наше писмености, била она на народном или, раније, и на понародњеном старословенском језику"


Александар Раковић
Секретаријат за вере Владе СРЈ

Срби и српска ћирилица на глобалној светској мрежи

Излагање на научно-стручном скупу "Интернет и ћирилица" у организацији Вукове задужбине, Народне библиотеке Србије и Одбора за стандардизацију српског језика; Београд, 11. 2. 2002.

У раду је каталог српских ћириличних сајтова

Објављено у зборнику радова изложених на симпозијуму "Интернет и ћирилица":

Научно-стручни скуп Интернет и ћирилица, Вукова задужбина, Београд 2002
(ISBN 86-902961-1-5)


Многи из небриге, а неки, једноставно, из необавјештености и слабијег познавања могућности Интернета, потенцирају латиницу. Уколико је само слаба обавјештеност главни разлог овој, у Срба, не баш природној појави.