Историје
Законици
Светородна лоза Петровић Његош
Књижевност
Просвјета
Факсимили старих књига
Бока Которска
Историјска читанка
Родољубље
Студије и чланци
Видео и аудио
Верзија сајта на енглеском језику
Чланци на француском
Ново на сајту
Препоручене везе
Ко препоручује или цитира Njegos.org
Српска ћирилица на Интернету
Српски форум Црне Горе
Хуманитарни кутак
Ој јунаштва свијетла зоро

Музиколошки институт САНУ је 1995. објавио зборник научних радова презентованих у децембру 1993. У том зборнику под називом Српска музичка сцена је објављен научни рад Ђорђа Перића, Позоришне песме у записима мелографа XIX века, са садржајним информацијама, свакако научно прихваћеном истином, о аутентичној верзији пјесме Ој јунаштва свијетла зоро из 1863, данас познате под називом Ој свијетла мајска зоро. Објављујемо факсимиле дјела рeферата посвећеног о овој пјесми, а почетак и крај текста о Ој јунаштва свијетла зоро обиљежени су црвеном бојом. Молимо обратите пажњу и на фусноте.

Дакле, та аутентична верзија из 1863. гласи:

  Ој јунаштва свјетла зоро

  Ој јунаштва свјетла зоро,
  Мајко наша Црна Горо!
  На твојим се врлетима,
  Разби сила душманима.

  Једина си за слободу
  Ти остала српском роду.
  Дат ће Бог и света Мати
  Да се једном све поврати.