Историје
Законици
Светородна лоза Петровић Његош
Књижевност
Просвјета
Факсимили старих књига
Бока Которска
Историјска читанка
Родољубље
Студије и чланци
Видео и аудио
Верзија сајта на енглеском језику
Чланци на француском
Ново на сајту
Препоручене везе
Ко препоручује или цитира Njegos.org
Српска ћирилица на Интернету
Српски форум Црне Горе
Хуманитарни кутак
Законици Црне Горе и Брда

Законик владике Петра I Петровића Његоша

Законик књаза Данила Петровића Његоша

Васојевички Закон у 12 точака

Закон о народнијем школама у Краљевини Црној Гори


Zakonik Sv. Petra Cetinjskog
Zakonik knjaza Danila

Vasojevicki Zakon
Zakon o narodnijem skolama