Историје
Законици
Светородна лоза Петровић Његош
Књижевност
Просвјета
Факсимили старих књига
Бока Которска
Историјска читанка
Родољубље
Студије и чланци
Видео и аудио
Верзија сајта на енглеском језику
Чланци на француском
Ново на сајту
Препоручене везе
Ко препоручује или цитира Njegos.org
Српска ћирилица на Интернету
Српски форум Црне Горе
Хуманитарни кутак

Један домаћи документ као прилог бољем разумијевању данашње ситуације у Црној Гори

Током истраживања архивске грађе Комисије за односе са вјерским заједницама, пронашао сам 18. 1. 2001. и документ који свједочи о прозелитизму римо-католичке цркве у Боки Которској. Документ је печатиран печатом Савезног извршног вијећа и заведен као стр. пов. 65/77.

У записнику са 8. сједнице Комисије Савезног извршног вијећа за односе са вјерским заједницама, одржане 25. јула 1977. године, на странама 12 и 13, наводи се да је римо-католичка црква организовала вјерске свечаности од 24. априла до 1. маја 1977. у Херцег Новом и Котору поводом годишњице проглашења блажених Леополда Мандића и Озане Которске. Такође се наводи да су тим поводом реаговали негативним коментарима вјерници СПЦ и неки чланови СК, те да због политичког карактера не би било прихватљиво да се и убудуће организују овакве вјерске манифестације на подручју СР Црне Горе.

Суштински дио цитиран је испод.

Александар РаковићИз записника са 8. сједнице Комисије Савезног извршног вијећа за односе са вјерским заједницама, одржане 25. јула 1977. године:

(цитат)

На прослави је присуствовао и Кардинал Шепер, представник Ватикана. За време боравка у Херцег Новом имао је више разговора са представницима Католичке цркве из Црне Горе, Босне и Херцеговине и Хрватске, у току којих је било речи о питањима од посебног значаја за даљу "експанзију" Католичке цркве на овим подручјима, где је по речима Шеперових саговорника Православна црква "у одумирању", и стичу се могућности за "повратак одијељених источњака у Католичко јединство".
 
Из свих разговора које је Шепер имао са својим сарадницима у Херцег Новом да се закључити да је код свих католичких великодостојника стално присутна мисао за "освајањем" нових подручја и верника. Шепер, као и остали црквени великодостојници, дали су високу оцену овој манифестацији католичке цркве, пре свега са становишта контрирања мерама званичне политике.

(крај цитата)