Историје
Законици
Светородна лоза Петровић Његош
Књижевност
Просвјета
Факсимили старих књига
Бока Которска
Историјска читанка
Родољубље
Студије и чланци
Видео и аудио
Верзија сајта на енглеском језику
Чланци на француском
Ново на сајту
Препоручене везе
Ко препоручује или цитира Njegos.org
Српска ћирилица на Интернету
Српски форум Црне Горе
Хуманитарни кутак
Црногорски пасоши

Приредио: Александар Раковић

Током прве половине XIX вијека у црногорске пасоше уношени су име и презиме власника, одакле је власник родом, куда путује, због чега и на колико. Почев од друге половине XIX вијека уношени су и вјерска припадност и физички опис власника пасоша. Осим у вријеме владике Василија, средином XVIII вијека, национална припадност власника није уношена у пасош нити је постојала рубрика за народност (или националност). Као што се може видјети на дољеприложеним факсимилима пасоша, апсолутно су неистините информације које се понегдје могу прочитати да је у црногорским пасошима назначавано како је власник по народности Црногорац. Црногорци су се током постојања своје самосталне државе изјашњавали само као Срби по народности, истичући своју предводничку улогу у српском национу.

Средином XVIII вијека, у вријеме владике Василија Петровића Његоша, у пасошима издаваним у Црној Гори биљежило се: држављанство - црногорско, националност - српска, вјера - источно православна.[1]

Петар I Петровић Његош издавао је за путовање Црногораца у друге земље - Пашепорт. Тако је 20. септембра 1798. та путна исправа издата Ивану Савићу ради путовања у Задар и у њој је наведено образложење разлога путовања.[2]

У вријеме Петра II Петровића Његоша, Црногорци су за путовање у иностранство користили Црногорско проводно писмо у које уношено одакле је корисник родом. Тако у Црногорском проводном писму попа Стефана Ивановића који је путовао у Котор, стоји да је родом из Његуша, Црногорац. [слика]

Доцније је, такође у Његошево вријеме, путним исправама промијењен назив у Црногорски паспорт. У Црногорском паспорту Марка Врбице, који је такође путовао у Котор, пише да је он родом из Његуша, Црногорац. [слика]

Поп Стефан Ивановић путовао је у Котор и са пасошем издатим у вријеме књаза Данила Петровића Његоша. У пасошу се назначава да је власник из Залаза, родом Црногорац, вјероисповијести православне, а потом слиједи лични опис власника. [слика]

У пасошу путника за Грчку, Јакова Ковачевића из Љешанске нахије издатом у вријеме књаза Николе Петровића Његоша, уз остале податке о личном опису пише да је власник вјероисповијести православне. [слика]

И црногорска Влада у емиграцији је издавала пасоше непромијењене концепције. Тако се у пасошу Илије Лопичића, из априла 1919. године, може поред осталих личних података видјети да је по вјероисповијести православац.[3]

__________
[1] Ослобођење, независност и уједињење Србије и Црне Горе; Милић Ф. Петровић, Павле Стојковић, Заједнички историјски корени као фактори уједињења Србије и Црне Горе, Београд 1999, стр. 93.
[2] Владо Гојнић, Црногорци у америчким рудокопима, Цетиње, 1999, стр 39.
[3] Александар Стаматовић, Историјске основе националног идентитета Црногораца 1918-1953, Београд 2000, стр. 116.