Историје
Законици
Светородна лоза Петровић Његош
Књижевност
Просвјета
Факсимили старих књига
Бока Которска
Историјска читанка
Родољубље
Студије и чланци
Видео и аудио
Верзија сајта на енглеском језику
Чланци на француском
Ново на сајту
Препоручене везе
Ко препоручује или цитира Njegos.org
Српска ћирилица на Интернету
Српски форум Црне Горе
Хуманитарни кутак
БОРБА ЗА ЛОВЋЕН ЊЕГОШЕВ (2002)

Ова књига, која излази тридесет година од рушења једне од највећих светиња српског народа, Његошеве капеле на Ловћену, заокружује борбу Комнена Бећировића, вођену током тог периода, прво да се Његошева капела са врхом Ловћена спасе, а затим, након њиховог разарања 1972 од стране комунистичке власти, да се доведу у првобитно стање, уклањањем садашњег здања са Ловћена.

Све што аутор тврди, било доносећи негативне реакције неких великих европских умова, као Андре Малроа, на антицивилизацијски подухват против Ловћена, било показујући у Прологу за повратак Његошеве капеле на Ловћен, њену неуништивост у души српског народа, било пак исказујући се у својим чланцима, бесједама, обраћањима и полемикама, насталим од 1989 до 1991, - он то потврђује кроз обиље писаних и иконографских доказа. Овима, као и својим заправо проповједничким жаром, који вријеме није нимало згасло, Комнен Бећировић потпуно обара и чини бесмисленом сву причу о томе како је краљ Александар, обновивши Његошеву задужбину на Ловћену, наводно укинуо Црногорцима њихову самобитност, док је Јосип Броз, срушивши је и наваливши на Ловћен 40 хиљада тона грдила и проклетства, ту самобитност им тобоже повратио. Напротив, Комнен Бећировић показује све страхотне размјере непочинства на ловћену по природно, историјско, културно и уопште духовно наслеђе Црне Горе.

Послије књиге на француском језику У души Косово (Le Kossovo dans l'âme), те Одбране Мораче од потопа, Борба за Ловћен Његошев је треће дјело Комнена Бећировића у посљедњу годину и по дана на још једно у низу судбинских питања данашњег Српства.