Историје
Законици
Светородна лоза Петровић Његош
Књижевност
Просвјета
Факсимили старих књига
Бока Которска
Историјска читанка
Родољубље
Студије и чланци
Видео и аудио
Верзија сајта на енглеском језику
Чланци на француском
Ново на сајту
Препоручене везе
Ко препоручује или цитира Njegos.org
Српска ћирилица на Интернету
Српски форум Црне Горе
Хуманитарни кутак
Црвене војне заставе умјесто државно-народних црвено-плаво-бијелих
- историјска ретроспектива -

Горе лијево: Црногорска државна застава, српска тробојка без апликација; горе десно: Црногорска дворска застава, српска тробојка са грбом династије Петровић Његош.
Доље лијево: Застава црногорске војске алај-барјак; доље десно: Црногорска четна војна застава крсташ-барјак.


Уставом за Књажевину Црну Гору (1905), чланом 39. установљава се црвено-плаво-бијела српска тробојка за државну заставу Црне Горе

Аустроугарски окупатор забрањује употребу српске црвено-плаво-бијеле тробојке у Црној Гори и ту одлуку објављује у Цетињским новинама 26. априла 1917. Напротив, истицање крсташ-барјака је дозвољено, као и аустријских, мађарских, хрватских и албанских застава
Италијански окупатор проглашава војну заставу (не прецизирајући да ли се ради о алај-барјаку или крсташ-барјаку) за државну заставу Црне Горе и одлуку објављује у Гласу Црногорца од 2. јула 1941.


Црногорска влада 8. јула 2004. утврђује предлог закона о државним симболима којим ће се алај-барјак или застава налик њој прогласити за државну заставу Црне Горе након сљедећег скупштинског засједања 12. јула (факсимили насловних страна Побједе и Вијести од 9. јула 2004. са изгледом заставе која ће постати званична)