Историје
Законици
Светородна лоза Петровић Његош
Књижевност
Просвјета
Факсимили старих књига
Бока Которска
Историјска читанка
Родољубље
Студије и чланци
Видео и аудио
Верзија сајта на енглеском језику
Чланци на француском
Ново на сајту
Препоручене везе
Ко препоручује или цитира Njegos.org
Српска ћирилица на Интернету
Српски форум Црне Горе
Хуманитарни кутак
Три извора о српском имену у Црној Гори од 1520. до 1648. преузета из књиге Васе Ђерића, О српском имену по западнијем странама нашег народа, Београд 1900

На Njegos.org љубазношћу господина Игора Малиновског из Скопља, уредника сајта Стара Србија

1520

Наштампа Подгоричанин Божидар Вуковић у Млецима црквену књигу "Синаксар". У поговору те књиге каже он: кад је дошао у град Млетке и видио Нијемце и Грке и друге народе гдје састављају божанска "писаниїа", зажели он да и "наша сьрбьскаа" састави.

И.Каратаевъ, Описанiе 1883 стр. 53


1600

Пише папа барском архибискупу и каже му да је он "старјешина српске покрајине" (Et quonam Servianae provintiae es primas).

A.Theiner, Vetera monum. Slav. mer. II (1875) стр. 94


1648

Послаше поглавице српске православне цркве писмо у Рим, у ком стоји, да је то писмо "Писано у земљи Србији у великом царском манастиру од скупштине (збора) морачке" ("Scritta nelle terra di Servia nel gran monasterio imperiale dal Concilio di Moraceuo").

Е. Ферменџин, Starine 25, 1892, стр. 170